baltic translations banner
Avaleht  Sisukaart  Tõlketeenused  Kontakt EE  LV  LT  EN  FI  SV  RU


Täisteenust pakkuv tõlkebüroo Baltic Translations

Tõlkimine

Tõlketeenused

Notariaalne tõlge

Kirjalik tõlge

Suuline tõlge

Kvaliteettõlge ehk
kvaliteetne tõlgeTäisteenust pakkuv tõlkebüroo


Baltic Translations Tõlkebüroo on täisteenust pakkuv tõlkebüroo ehk lühemalt täisteenustõlkebüroo. Täisteenus sisaldab endas tõlkematerjali ettevalmistamist, tõlkimist, toimetamist ja keelekorrektuuri, küljendamist, trükikorrektuuri, trükiettevalmistust ning kirjastamist.

Võtame meelsasti vastu ka tellimusi, milles on vaid üks tööetapp: tõlkimine, korrektuur, toimetamine, küljendamine, trükikorrektuur, trükiettevalmistus või kirjastamine. Meie eelistatuim töövorm on siiski täisteenus või tööd tõlkimisest kuni trükieelse korrektuurini, sest ainult nii saab üks tõsiselt töösse suhtuv tõlkebüroo oma tõlgete kvaliteedi eest täielikult vastutada. Täisteenust pakkuv tõlkebüroo tagab vigadeta trükiste sünni. Loe edasi »


Tõlkimine


Tõlkimine, eriti oma emakeelde, võib tunduda maailma lihtsaima asjana: vaja on vaid sõnaraamatut ja võõramate keelte korral ka grammatikaõpikut või -käsiraamatut ning ülejäänu tuleb lausa iseenesest. Tarvis ju vaid teksti mõttest aru saada, mõtte edasiandmine raskusi ei valmista – kes siis oma emakeelt ei oskaks? Mõne juhusliku grammatikavea, mis võib tähelepanematusest või ununenud õigekirjareeglitest tingituna sisse lipsata, parandab speller … Kuidas on lood aga tegelikult? Loe edasi »


Tõlketeenused


Baltic Translations Tõlkebüroo juhindub tõlketeenuste osutamisel Eesti Standardis EVS-EN 15038:2007 toodud nõuetest, kuigi büroosiseselt on mõned kvaliteedinõuded standardis toodutest rangemad. Baltic Translations Tõlkebüroo kasutab kvaliteetse tõlketeenuse osutamiseks kaasaegseid tehnilisi abivahendeid: tõlkimiseks tõlkemälu ning dokumendihalduse ja tööprotsessi toimimiseks andmebaasi.

Baltic Translations Tõlkebüroo pakub tõlketeenuseid järgmistes keeltes: eesti, inglise, leedu, läti, norra, poola, prantsuse, rootsi, saksa, soome, taani ja vene keeles. Tõlkeagentuurina tegutsedes vahendame tõlketeenuseid kõikmõeldavates keelekombinatsioonides. Loe edasi »


Notariaalne tõlge


Välismaale õppima minnes, äriasjade ajamisel, samuti perekondlike sündmustega seoses võib olla vajalik dokumentide – sünnitunnistus, abielutunnistus, surmatunnistus, testament, gümnaasiumi lõputunnistus, diplom, leping, tõend, teatis, äriregistri väljavõte – notariaalne tõlge. Loomulikult pakub Baltic Translations Tõlkebüroo ka seda teenust.

Notariaalse tõlke korral kinnitab notar tõlkija allkirja õigsust, mitte seda, et tõlge on sisuliselt õige. Samas on notaril õigus allkirja kinnitamisest keelduda, kui ta ei tunne tõlkijat või kahtleb tõlke õigsuses. Loe edasi »


Kirjalik tõlge


Kirjalik tõlge – algtekstis (tõlkida antud lähtekeelses tekstis, nii suulises kui ka kirjalikus) esitatud mõte antakse kirjalikult edasi sihtkeeles. Kirjalik tõlge peab vastama sihtkeele reeglitele ja tõlke tellija antud juhistele ja soovidele.

Kirjalik tõlge – kõige olulisemad märksõnad: adekvaatsus, kompaktsus ja usaldusväärsus ehk siis kõige olulisem on tõlke kvaliteet, mis peab vastama tõlke kasutamise eesmärkidele. Peale selle püüame alati kliendile vastu tulla, kui tõlkega on väga kiire, ühtlasi üritame hoida tõlke valmimise tähtajad võimalikult lühikesed ja hinnad optimaalsed. Kvaliteetse ja kiire tõlke tagamiseks kasutab Baltic Translations Tõlkebüroo eriettevalmistusega, sihtkeelt emakeelena kõnelevaid tõlkijaid ja kaasaegseimaid arvutiprogramme, nii et terminoloogiline ühtlus on tagatud ka väga pikkades tõlketekstides. Loe edasi »


Suuline tõlge


Suulise tõlke tegijat nimetatakse tõlgiks. Kirjaliku tõlke tegijat nimetatakse tõlkijaks.
Erinevalt kirjalikust tõlkest on suuline tõlge selline suuline suhtlemine, mille puhul edastatakse sõnum teises keeles võimalikult loomulikult ja ladusalt, jäljendades ühtlasi rääkija esitust, hääletooni ja veenvust ning pöördudes kuulaja poole sageli ka esimeses isikus. Loe edasi »


Kvaliteettõlge ehk kvaliteetne tõlge


Kvaliteetne tõlge peab olema veatu ja ladusalt loetav. Sellise tõlke oleme Baltic Translations Tõlkebüroos kohustatud oma klientidele tagama ja seda on meie tõlgete tellijatel õigus nõuda.

Tõlketellijate elu lihtsustamiseks oleme siia kokku kogunud kõikmõeldavad tõlkeliigid, mida Eesti tõlkebürood, tõlkefirmad, tõlkeagentuurid, tõlkekeskused ja keeleagentuurid oma klientidele pakuvad. Selle rubriigi kirjutamise ajal võis tõlkefirmade veebilehtedelt leida järgmisi tõlketeenuseid: lihttõlge, informatiivne tõlge, tavatõlge, täppistõlge, kvaliteettõlge … Loe edasi »Kontaktandmed


Mobiil

(+372) 525 4363

Mobiil

(+372) 501 5525


Aadress
Maakri 28a, Tallinn 10145

E-post
info@baltic-translationspunktee